Nie przegap Jak znaleźć motywację do ćwiczeń? Pomysł na biznes w 2022 roku Kupno mieszkania jako inwestycja
Biznes na Ukrainie.

Biznes na Ukrainie

Ukraina jest jednym z największych krajów świata pod względem terytorium, zajmując dziewiąte miejsce. Ukraina zajmuje centralną pozycję, znajdując się na głównych trasach europejskich od Bałtyku do Morza Czarnego. Ukraina graniczy z Rosją na wschodzie, Białorusią na północy, Polską i Słowacją na zachodzie, Rumunią i Mołdawią na południu.

Gospodarka Ukrainy jest atrakcyjna dla inwestycji ze względu na przyjazną przemysłowi politykę gospodarczą. Oczekuje się, że do 2020 roku wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych stworzy na Ukrainie milion nowych miejsc pracy.

Ukraina jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie i na świecie, ze wzrostem PKB na poziomie 2,4% w 2017 r. i wzrostem średnich płac o 20% rocznie.

Napływ BIZ wzrósł o 50% i stanowi obecnie ponad 10% PKB Ukrainy.

Waluta: hrywna ukraińska

Język urzędowy: ukraiński

Główne religie: prawosławie, katolicyzm

Stolica: Kijów

Największe miasto: Kijów

Gospodarka ukraińska jest zdominowana przez sektor przemysłowy, który wytwarza około 23% ukraińskiego PKB.

Sektor przemysłowy jest kręgosłupem gospodarki Ukrainy, wytwarzając około dwóch trzecich PKB.

Ukraina to duży kraj w Europie Wschodniej, graniczący z Białorusią, Rosją, Polską, Słowacją i Węgrami.

Jest drugim co do wielkości krajem na kontynencie europejskim po Rosji i liczy 44 miliony mieszkańców. Jego stolicą i największym miastem jest Kijów z około 3 milionami mieszkańców. Drugim co do wielkości miastem jest Charków z milionem mieszkańców.

Ukraina ma granice lądowe ze wszystkimi innymi byłymi republikami sowieckimi z wyjątkiem Azerbejdżanu (graniczy zarówno z Gruzją i Azerbejdżanem, jak i krajami niebędącymi byłymi ZSRR).

Dla celów biznesowych wyróżnia się trzy główne regiony: Ukraina Zachodnia (region, który był częścią Cesarstwa Austro-Węgierskiego), Ukraina Środkowa (obszar silnie uprzemysłowiony) i Ukraina Wschodnia (region o najgorszym położeniu gospodarczym).

Biznes na Ukrainie boryka się z sankcjami, korupcją i niskim PKB.

Ukraiński rząd jest bardzo otwarty na inwestycje zagraniczne i usprawnił proces prowadzenia biznesu na Ukrainie. Stworzyli również szereg zachęt, aby przyciągnąć inwestorów.

Zagraniczne firmy mogą szybko i łatwo zaistnieć na Ukrainie dzięki umowie inwestycyjnej z ukraińskim rządem. Umowa ta pozwala na wszystkie rodzaje handlu bez biurokracji i biurokracji.

Ukraina to kraj w Europie Wschodniej z populacją 45,5 miliona ludzi. Ukraina graniczy z Rosją, Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią. Stolicą jest Kijów.

Ukraina ma szóstego co do wielkości eksportera pszenicy na świecie. To także jeden z pięciu największych na świecie producentów prętów i rur stalowych do wyposażenia przemysłu naftowo-gazowego. Ukraina ma znaczny potencjał rolny, ponieważ ma żyzne gleby i duże zasoby wodne, które są wykorzystywane do uprawy zbóż, takich jak pszenica, jęczmień i kukurydza, lub drzew owocowych, takich jak jabłka, gruszki, wiśnie lub winnice do produkcji wina lub winogron do produkcji rodzynek .

Gospodarka ukraińska odnotowała wzrost PKB o 3% w 2017 r., czyli po raz pierwszy od 2014 r.

Biznes na Ukrainie wkrótce ruszy. Ukraina podjęła ogromne kroki, aby stać się miejscem przyjaznym dla biznesu dla międzynarodowych firm.

Ukraina jest krajem śródlądowym w Europie Wschodniej i drugim co do wielkości krajem w Europie po Rosji. Kraj liczy około 44,4 miliona mieszkańców, a jego stolicą i największym miastem jest Kijów, który jest również drugim pod względem liczby ludności miastem na Ukrainie.

Otoczenie biznesowe jest dość skomplikowane, ponieważ gospodarka walczy o odbudowę po latach złego zarządzania gospodarczego i korupcji. Oznaczało to, że potencjalni inwestorzy mają dużą niepewność.

Jednak wraz z trwającymi reformami wydaje się, że Ukraina może być na drodze do stania się w najbliższej przyszłości bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla firm międzynarodowych.

Więcej w kategorii